deukfrplru

Uznana miejscowość wypoczynkowa Lübbenau / Spreewald

Już przed niemal 1200 laty ówcześni Słowianie prawdopodobnie postanowili tu właśnie wybudować swój gród. W dokumencie z roku 1315 nazwa miasta Lübbenau zostaje wspomniana jako "oppidium", czyli miasto. Tutejszy nauczyciel i wieloletni kronikarz miejski jednak Paul Fahlisch (1844-1930) mówi o jeszcze odleglejszej dacie. Już bowiem w roku 1190 miasto Lübbenau zostaje wspomniane jako "Destinata Lusacia"

Słowiańska przeszłość tych terenów została odkryta podczas prac wykopaliskowych w bezpośredniej bliskości pałacyku. Znaleziono tam bowiem w roku 1974 ruiny muru pochodzące jeszcze z IX wieku. W średniowieczu powoli rozwijało się rzemiosło i drobny przemysł. W XVIII wieku większość tutejszych gospodarstw posiadało prawo browarnicze, a niektórzy browarnicy importowali nawet swe wyroby aż do Kopenhagi. Kolumna milowa (1740), kościół Mikołaja na rynku (1741) i dzisiejszy Zamek Lübbenauer Schloss (1817-20) wzniesione zostały właśnie w tym czasie.

Przeprowadzony w 1886 roku proces połączenia linii kolejowej (odcinek Zgorzelec-Berlin) spowodował nagły wzrost handlu nie tylko krajowego, ale i zagranicznego. Paul Fahlisch organizował i realizował podróże spółkowe z Berlina do Spreewaldu. Pierwsza elektrownia zaczęła zaopatrywać w prąd od 1905 roku, a zaledwie dwa lata później otwarty został port dla łodzi nazwany też „lądowiskiem“. W tym samym czasie uformowane zostało towarzystwo flisackie. W złotych latach dwudziestych Spreewald stał się ulubionym celem wycieczek Berlińczyków. Ponad 200 flisaków zarabiało na turystyce na utrzymanie swoich rodzin i gospodarstw.

Do przeszło 1950 roku miasteczko Lübbenau było małą miejscowością o liczbie mieszkańców nie przekraczającej sześciu- do ośmiu tysięcy mieszkańców, która powoli wzrastała z biegiem czasu.  Dopiero w końcu lat pięćdziesiątych stało się siedzibą kopalni węgla brunatnego. Bliskość złoży węgla kamiennego i rzeki Sprewy były korzystnym połączeniem w tym przypadku. Miasto miało więc okazję rozwijać się w kierunku południowym (dzisiejsze nowe miasto) i dzięki osiedlaniu się na tym terenie górników wraz z rodzinami liczba zaludnienia miasteczka osiągnęła wreszcie 23000.

Tak właśnie miasto Lübbenau stało się jednym z bardziej liczących się punktów przemysłowych w byłym DDR. 2/3 mieszkańców znajdowało zatrudnienie w tutejszej kopalni, co do dziś pozostawiło ślady w miasteczku. Kolejnym ważnym czynnikiem przemysłowym była różnorodność zakładów konserwujących ogórki i kapustę kiszoną, chrzan oraz inne przetwory warzywne.  Poprzez fakt stworzenia towarzystwa flisackiego rozwinął swe skrzydła także przemysł turystyczny. Już latem 1975 roku liczba turystów przekroczyła milion. Bez większych zmian toczyło się życie w miasteczku aż do roku 1990 do tzw. socjalistycznego przewrotu.

Po przewrocie w Spreewaldzie doszło do wielu gospodarczych, socjalnych, ale i biologicznych zmian. Kopalnia i wydobycie zostały zamknięte. Większość mieszkańców zostało z dnia na dzień bez pracy. Państwowe firmy konserwujące w krótkim czasie reprywatyzowano i tylko nielicznym udało się przeżyć.  Jedyne co pozostało miastu to ciągle prężnie rozwijający się przemysł turystyczny. W międzyczasie w tej dziedzinie silnie rozwinęła się gałąź hotelarstwa w Lübbenau.

Czy to hotel, domek letniskowy, gościniec czy kemping- wszystko można zarezerwować w naszym regionie. Nowopowstała łaźnia kryształowa jest ostatnio niebywałą atrakcją w naszym regionie. Poprzez ciągłe zmiany i ulepszenia miasteczko Lübbenau w pełni zasłużyło sobie na nazwę stolicy Spreewaldu. Jest wiele powodów, aby tu przyjechać. Jednym z nich jest i nasze urokliwe miasteczko. Z pewnością będziecie chcieli Pańswto powrócić tu znowu...

11.04.2007  Webmaster  Impressum  Lübbenau