deukfrplru

Spreewald

Od historii diabła i jego osłów do sedna prawdy o lesie Spreewaldzkim.

Woda roztopowa z czasów ostatnich lodowców pokryła piasek w dolinie Baruth i utworzyła powierzchnie odpływowe oraz małe wysepki piaskowe, tzw. „Kaupen”. Rozlewiska rzeki Sprewy zmniejszały się coraz bardziej, aby wreszcie stworzyć swego rodzaju deltę łączącą. Ten 75 km długi i 16 km szeroki teren rozlewiskowy wraz ze wszelkimi swoimi odnogami tworzy sieć rzeczną o długości sięgającej prawie 970 kilometrów , która właśnie należy do naszego Spreewaldu - niesamowitej i naturalnej krainy geograficznej zachodnich Niemiec.

Pierwszym ludem osiedlającym się na tym terenie był lud Łużyczan- lud słowiańskiego pochodzenia, który od 6 stulecia osiedlił się w Spreewaldzie. Do dziś tereny te zamieszkują potomkowie pierwszych Łużyczan. Świadczą o tym dwujęzyczne oznaczenia w pobliskim miasteczkach.

Przez stulecia na terenie Spreewaldu rozwijała się kraina geograficzna, będąca świadkiem wielu przemian naturalnych, ale i prób zmierzenia się człowieka z naturą..

Początkowo teren ten był gęsto zalesiony. Zamieszkiwały go niedźwiedzie, ale i łosie. Poprzez karczunek powierzchni zalesionej i jego przemiany w łąki i pola zmieniało się też spektrum gatunkowe zamieszkującej tu zwierzyny.

Mimo intensywnego użycia terenu w ostatnich dekadach Spreewald wciąż wykazuje niebywałe właściwości przyrodnicze ze względu na bogactwo roślin i zwierząt. Od października 1990 Spreewald został też uhonorowany mianem Rezerwatu Biosfery. Rezerwaty takie jak ten są częścią międzynarodowej sieci terenów chronionych pod skrzydłami organizacji UNESCO..

Dalsze informacje dotyczące Spreewaldu otrzymacie Państwo w punkcie informacji turystycznej Spreewald. Przy najbliższej wizycie w Spreewaldzie zapraszamy Państwa także do odwiedzenia Domu Gościa (Haus des Gastes) w Raddusch !

11.04.2007  Webmaster  Impressum  Spreewald