deukfrplru

Spreewald jak żaden inny region kusi do siebie bogactwem gatunkowym zwierząt i roślin. Poprzez włączenie Spreewaldu pod parasol UNESCO znalazły miejsce na rozwój rozmaite akcje ochrony przyrody i środowiska naturalnego na tym terenie. Poprzez bliskość rezerwatu biosfery z jego zarządem w Lübbenau możliwe jest prowadzenie ciągłych akcji badawczych wrażliwej fauny i flory. Koncepcja nieagresywnej turystyki, która zabrania na ruch obcy w granicach rezerwatu i dzieli go na rozmaite sfery pozwalają na zachowanie wysokiej jakości życia roślin i zwierząt, a także na ich naturalny rozwój w warunkach dziewiczej natury.

Bogaty świat zwierząt i roślin Spreewaldu jest tak ogromny, że nie jest on jeszcze w pełni zbadany i ujęty. Jak wszystko w tym regionie- jest on silnie uzależniony od środowiska wodnego.

Z ponad 1.600 zarejestrowanych gatunków roślin aż 585 znajduje się na tzw. czerwonej liście (np. : kotewka orzech wodny, rosiczka, storczyk). Zaobserwowano na tych terenach też 830 gatunków motyli, 113 ślimaków i muszli, 18 jaszczurek i płazów, 48 ważek, 36 ryb, 45 ssaków i 138 ptaków.

Wielość gatunków tu występujących wynika y faktu występowania na terenie rezerwatu bogactwa biotypów.

Zaliczyć do nich można różnorodne tereny leśne, na których swoje gniazda wiją m.in. czarny bocian, orzeł oraz żurawie. Rozmaite gatunki ptaków znajdują miejsce na łąkach, drzewach owocowych. Charakterystycznym dla tych terenów ptakiem jest też wspomniany już bocian. On też , dumny bocian biały, jest tradycyjnym symbolem tutejszych terenów, podobnie zresztą jak nieśmiała wydra. 

08.03.2010  Webmaster  Impressum  Natura